úvod  |   služby  |   zmluvné ZP  |   spádová oblasť  |   kontakt    


 
ADOS – Majzlíková, s.r.o. je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientovi v jeho prirodzenom domácom prostredí na základe
Zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.
 
 
Logo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek V našom zariadení pracujú kvalifikované zdravotné sestry a pôrodná asistentka, registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.
 
Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti odborne riadi
Mgr. Janka Majzlíková, MHA, MPH
sestra s vysokoškolským vzdelaním v odbore Ošetrovateľstvo

Ošetrovatelská starostlivosť poskytovaná agentúrou domácej ošetrovatelskej starostlivosti je hradená príslušnou zdravotnou poistovňou pacienta

Copyright © 2007-2019 ADOS-Majzlíková, s.r.o. All rights reserved, design by Evosonic, valid HTML 4.01, valid CSS